ΑρχικήΟικονομίαΣτουρνάρας: Το κράτος δεν μπορεί να έχει το μονοπώλιο των συνταξιοδοτικών παροχών

Στουρνάρας: Το κράτος δεν μπορεί να έχει το μονοπώλιο των συνταξιοδοτικών παροχών

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, τοποθετήθηκε στη γενική συνέλευση της Ένωσης Ααφαλιστικών Εταιριών.

Έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι «το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιμένει να διατηρεί το μονοπώλιο των συνταξιοδοτικών παροχών» και «οι εργοδότες πρέπει να αντιληφθούν ότι η υποχρέωσή τους να παρέχουν ασφάλεια στους εργαζομένους τους υπερβαίνει το χρόνο της απασχόλησής τους, και υφίσταται και μετά τη συνταξιοδότησή τους».

«Η ιδιωτική ασφάλιση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κοινωνική ασφάλιση, μπορεί, όμως, και πρέπει να λειτουργήσει συμπληρωματικά», προσέθεσε χαρακτηριστικά.

«Παρατηρείται βελτίωση στην ωριμότητα της ασφαλιστικής αγοράς, ως προς τη δυναμική που αναπτύσσεται για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αποτελούν κληρονομιά του παρελθόντος, ήτοι σε θέματα ενίσχυσης της διακυβέρνησης και του ανθρώπινου δυναμικού, έμφασης στη διαχείριση των κινδύνων και των κεφαλαίων, που αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, καθώς και ενίσχυσης του ρόλου της ίδιας αξιολόγησης κινδύνου και φερεγγυότητας», σημείωσε.

Αναφερόμενος ενδελεχώς στο ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στο σύστημα συντάξεων και κατ’ επέκταση στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, κεντρικός διοικητής είπε: «Η πολιτεία έχει στη διάθεσή της μια σειρά λύσεων. Μερικές, όπως η παράταση του εργασιακού βίου, έχουν ήδη εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Η αποδοτικότερη, όμως, μέθοδος ως προς τον αναπτυξιακό της χαρακτήρα – και γι’ αυτό συνηθέστερη διεθνώς – είναι η συμπλήρωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, που συσσωρεύονται στο πλαίσιο ενός δημόσιου συστήματος του πρώτου πυλώνα, με ένα σύστημα επαγγελματικής ασφάλισης του δεύτερου πυλώνα και με προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα του τρίτου πυλώνα».

«Οι συντάξεις, η υγεία και οι φυσικές καταστροφές, ζητήματα τα οποία απασχολούν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, μπορούν να αντιμετωπιστούν με βέλτιστο τρόπο από τις συνέργειες μέσω συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Εξυπακούεται ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει τους βραχυπρόθεσμους στόχους μιας κυβερνητικής θητείας και να εντάσσεται στο πλαίσιο μιας μακρόπνοης εθνικής πολιτικής. Επίσης, είναι απαραίτητο οι όροι αυτής της συνεργασίας να είναι σαφείς σε όλους τους συμμετέχοντες και διαφανείς για τα μέλη και τους δικαιούχους του κάθε συστήματος», επεσήμανε.

«Για τα συστήματα αυτά, απαιτείται η καθιέρωση υψηλών προτύπων λειτουργίας, τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, προκειμένου να συμμετάσχουν. Κατάλληλες διαδικασίες αδειοδότησης, αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις, εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης κινδύνων, συνιστούν αποτελεσματικά εργαλεία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της πρόσβασης στην αγορά, τα οποία βεβαίως πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα με τους συγκεκριμένους ρόλους που θα αναλάβει η ιδιωτική ασφάλιση», υπογράμμισε ο κ. Στουρνάρας.