Η Ελλάδα καινοτομεί στον Ευρωπαϊκό δρόμο της ενεργειακής διαχείρισης σε έξυπνα σπίτια και δίκτυα ενέργειας

9 mins read

Δυναμική είναι η παρουσία της Ελλάδας στο ερευνητικό έργο InterConnect (Interoperable Solutions Connecting Smart Homes, Buildings and Grids) με τη συμμετοχή πέντε Ελληνικών φορέων: GRIDNET, COSMOTE, WINGS, ΗΡΩΝ και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Το έργο διάρκειας τεσσάρων ετών εμπίπτει στο πρόγραμμα Horizon 2020 και θέτει τα θεμέλια για την ψηφιοποίηση λύσεων έξυπνης διαχείρισης ενέργειας. Το InterConnect επικεντρώνεται σε οκτώ κύριες τεχνολογίες: ψηφιακές πλατφόρμες, Internet of Things, cloud, ενεργειακά δίκτυα, big data, κυβερνοασφάλεια (cybersecurity), οντολογία και προτυποποίηση.

Συνολικά πάνω από 50 φορείς από τους τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, της βιομηχανίας και της  έρευνας από 11 Ευρωπαϊκές χώρες θα συνεργαστούν για να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις ψηφιοποίησης και διασύνδεσης έξυπνων σπιτιών, κτιρίων και δικτύων ενέργειας, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής όπως Τεχνητή Νοημοσύνη, Blockchain και το πλέον προηγμένο  πρωτόκολλο SAREF για άμεση δικτύωση των οικιακών συσκευών και αισθητήρων με τα ενεργειακά δίκτυα.

Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις 7 χώρες που οι λύσεις αυτές θα εφαρμοστούν πιλοτικά. Τα ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα που θα αναδειχθούν, θα υλοποιηθούν από τους φορείς που εμπλέκονται στη λειτουργία των ενεργειακών δικτύων, προς όφελος των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Παράλληλα θα υποστηριχθεί η δραστηριοποίηση νεοφυών επιχειρήσεων μέσω 3 ανοικτών προσκλήσεων για την επιλογή και χρηματοδότηση 42 καινοτόμων ιδεών.

Το έργο InterConnect έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 (Grant Agreement no. 857237).

Facebook Comments