Πρόεδρος Δ.Σ. της Eurobank FPS ο Θ. Καλαντώνης

3 mins read

Tην παραίτησή του από τις θέσεις του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου και του εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Eurobank υπέβαλε ο κ. Θεόδωρος Καλαντώνης.

Σύμφωνα με το marketnews.gr, η παραίτηση έρχεται σε συνέχεια της από 19.12.2019 ανακοίνωσης σχετικά με τη συμφωνία με την doValue για τις συναλλαγές Europe και Cairo και θα έχει ισχύ από την 3η Απριλίου 2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, στο πλαίσιο της συμφωνίας με την doValue, o κ. Θεόδωρος Καλαντώνης αναλαμβάνει τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου του Δ.Σ. της θυγατρικής της Τράπεζας “Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις” (Eurobank FPS).

Facebook Comments

Τελευταία Νέα